Берковица и Монтана - 102.7FM
ПРОГРАМА
слушай радио berkk-m онлайн
berkk-m PLAY
  • Berkk-m радио 102.7FM
  • Поздрави по радио БЕРКК-М
  • www.iskamdaqm.bg - Заведенията в България на едно място!
  • Берковица
  • Монтана
finestre.bg - всичко свързано с дограмата
Новини News
Обвиняват екскмет на Видин за присвояване на близо 5 милиона лева

07 Юни 2016, 13:14 | Видяно: 853 | Категория: Криминално


На 6 юни Окръжна прокуратура – Видин внесе в съда обвинителен акт срещу бившия кмет на крайдунавския град Румен Видов за присвояване в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Румен Видов е бил кмет на Видин през периода 12 ноември 2007 г. – 2 ноември 2011 г. През последните месеци на тази длъжност от 25 юли 2011 г. до 21 октомври 2011 г. при условията на продължавано престъпление той е присвоил пари от бюджета на общината в общ размер на 4 882 515,87 лева. За улесняване на това деяние Видов извършил престъпление, свързано с нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор, както и на Закона за общинските бюджети. 
Възползвайки се от обстоятелството, че в община Видин нямало регистър на сключените договори и голяма част от тях не фигурирали деловодно и физически в институцията, кметът решил да насочи без правно основание голяма част от общинския бюджет в полза на три фирми, собственост на свидетеля Валентин Борисов – ЕТ „Сова-7“, „ЕЛФ-7“ ЕООД и „Аулет“ ЕООД. Две от тях през различни периоди имали сключени договори с общината. 
Към средата на 2011 г. част от сключените договори били прекратени поради изтичане на срока им, като към онзи момент община Видин имала неизплатени задължения към трите фирми в общ размер 29 335.91 лв. 
За извършване на престъпното деяние Видов използвал реда по чл. 417, т. 3 от Граждански процесуален кодекс – издаване на заповед за изпълнение въз основа на спогодба, с нотариална заверка на подписите, установяваща задължението за заплащане на парични суми, по който ред нямало пречка принудителното изпълнение да бъде насочено срещу всички средства на община Видин, извън тези, постъпили като субсидия от републиканския бюджет. 
В периода от лятото на 2011 г. и дни преди да приключи кметския мандат на Видов, от страна на трите фирми били изготвени разписки, удостоверения, с различни дати и без дати, които на свой ред на няколко пъти били занесени „на ръка“ на тогавашния градоначалник за подпис, без да бъдат регистрирани в деловодната система на Общината. Документите били получени от него и фактически с подписа си Видов еднолично потвърдил, че представляваната от него Община Видин, след направена справка в нейните счетоводни масиви, дължи на трите фирми обща сума в размер на 4 882 515,87 лв. 
Държавното обвинение приема, че датите, фигуриращи в удостоверенията и разписките не са достоверни, тъй като в хода на разследването е установено, че инвентаризация на задълженията на Общината не е извършвана на посочените дни, както и абсолютното съвпадение на сумите също буди основателно съмнение. В подкрепа на тази теза служат и некореспондиращи дати в отделните документи, както и фактът, че е физически невъзможно установяването на задължения в такъв размер в рамките на един ден. 
Въз основа на така подписаните от обвиняемия документи, впоследствие били сключени и спогодби с аналогичен текст, в които било вписано, че Община Видин признава дължимите към трите фирми суми, без да е било уточнено по кои договори, за какъв период и за какви услуги, колко е било вписано и че този размер на задълженията е установен след инвентаризация в Община Видин. В спогодбите бил вписан и текст, че нито една от страните няма да оспорва дължимата от общината сума. На свой ред дружествата предприели действия по издаването на заповеди за незабавно изпълнение от Районен съд – Видин, снабдили се с изпълнителни листове и образували изпълнителни дела срещу Общината. 
Обстоятелството, че спогодби по чл. 417, т.3 от ГПК са сключени единствено и само с фирми, собственост на свидетеля Валентин Борисов, на фона на огромната задлъжнялост на Община Видин към множество други доставчици, също сочи на специалната у обвиняемия Видов цел - да набави за трите фирми облага. Това се извежда и от факта,че с тяхното подписване бившият градоначалник признал за дължими произволно определени по размер, неизискуеми, спорни и погасени по давност задължения за Общината, предвид липсата на представени платежни документи-фактури, издадени от фирмите доставчици, доказващи, че услугите са извършени и двустранни протоколи, удостоверяващи извършването на услугата, суми за охрана на обекти, закрити или приватизирани преди години, или охранявани от други дружества. 
С престъпните си действия Румен Видов е ощетил една от най-бедните общини в страната. Систематичността и безогледността на извършените от него присвоителни действия довели до финансов колапс на Община Видин, след като нейните сметки били запорирани. Нанесените от него щети имали сериозни последици, засягащи функционирането на целия град: преустановено електрозахранване, вкл. уличното осветление и светофарите, административните сгради на общината, невъзможност за разплащане с доставчици на хранителни продукти за детските градини и опасност от тяхното затваряне, неизплащане на заплатите на служителите в Общината за 4 - 5 месеца и на ангажираните с дейностите, субсидирани със средства от общинския бюджет и местни приходи. 
Предстои съдът да насрочи първото заседание по делото срещу бившия кмет на Видин. 
Припомняме, че през март т.г., по внесен от Окръжна прокуратура – Видин обвинителен акт, първоинстанционният съд призна за виновни бившия кмет на Видин Румен Видов и общинския съветник Милена Миланова за присвояване на 103 820 лв. от общинския бюджет. Наложено им е наказание 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ на всеки и е уважен предявеният граждански иск. 


Коментари:
В ефир
ON AIR
ОБЯВИ
Прозорци и врати на народни цени. ФИРМА "ФИНЕСТРЕ" Телефон за контакти: 0877306969
Обяви от радио Berkk-m
Строителна борса “Полихрон”
Обяви от радио Berkk-m
Фирмата е създадена през 2000г. с предмет на дейност търговия на едро и дребно със строителни материали. Тя поддържа на склад асортиментно от над 4000 артикула. Фирмата работи с водещи европейски и световни фирми – лидери в областта на строителството.      “Полихрон” ЕООД е фирмата, отворена към съвременните алтернативни строителни материали и настоящ партньор на редица строителни фирми в града и региона.   Осигурен транспорт за закупените материали, включващ доставка до адрес и разтоварване с автокранове.
Адрес: гр. Монтана, ул. “Диана” 19 – околовръстен път след бензиностанция SHELL.
Работно време: делнични дни от 8:00ч до 17:30ч, Събота от 8:00ч до 15:00ч

 Телефони за контакт: 096 300660
   Факс: 096 301560

Имейл: polihron_montana@abv.bg
1